See all news
2 min

Geluk, een succesfactor of niet?

workplace office happiness
Steeds meer bedrijven hebben de gelukkige, gezonde en productieve medewerker hoog in het vaandel staan. Het lijkt iets te zijn van de huidige tijd en kenmerkt zich door een toenemend bewustzijn wat betreft gezondheid, duurzaamheid, zingeving en eenvoudigweg gelukkig willen en mogen zijn.

Ook de werk/privé-balans staat vaker prominent op de agenda. Een goede fysieke en mentale gezondheid is een voorwaarde om productief te zijn.

Maar hoe zit het dan met geluk? Werk op zichzelf kan een persoon niet gelukkig maken, maar een persoon kan niet echt gelukkig zijn als hij of zij ongelukkig is op het werk (Gavin & Mason, 2004).

Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen geluk en productiviteit (onder andere Hersey, 1932; Kornhauser & Sharp, 1932). En nooit werd er eenduidig bewijs voor geleverd. Dit kwam vooral doordat geluk niet eenduidig werd gemeten. In veel studies werd werktevredenheid als maatstaf gehanteerd. Maar dat is wat anders en gaat over salaris, werkomstandigheden, de baan in z’n algemeenheid en dergelijke.

Verband tussen geluk en arbeidsproductiviteit?

Totdat de in 2008 gerapporteerde studie van Zelenski, Murphi en Jenkins wel het verband tussen geluk en productiviteit aantoonde. In tegenstelling tot andere studies hanteerden zij verschillende indicatoren voor geluk, in lijn met de verschillende wetenschappelijke opvattingen hierover.
Respondenten werden bevraagd naar hun kwaliteit van werkleven, werkplezier, tevredenheid met het leven, en de mate waarin ze bepaalde positieve en negatieve emoties ervoeren. Bovendien hanteerden zij herhaalde metingen, het zogenaamde experience sampling of ook wel de dagboekmethodiek genoemd.
Acht weken achtereen moesten 75 managers twee keer per week dezelfde vragenlijst invullen. Door deze herhaalde metingen achterhaalden ze de fluctuaties in beleving van geluk en productiviteit. Dat levert nu precies dat natuurgetrouwe en genuanceerde beeld op dat met eenmalige enquêtes, smileys en dergelijke niet wordt verkregen. Hulde aan de methodiek. Maar bovenal hulde aan de uitkomst.


De herhaalde metingen leverden precies dat genuanceerde beeld op dat met eenmalige enquêtes, smileys e.d. niet wordt verkregen

Wat toonde de studie aan?

De studie toonde aan dat mensen productiever waren op dagen dat ze gelukkiger waren in vergelijking met dagen waarop ze minder gelukkig waren. Dit verband kon geheel worden toegeschreven aan de mate waarin zes positieve emoties werden ervaren:

  • opgetogen;
  • enthousiast;
  • opgewonden;
  • blij;
  • vrolijk en
  • levendig.

Organisaties hebben dus baat bij het creëren van werkomgevingen die geluk bevorderen, zelfs voor in aanleg ongelukkige mensen. Hoe ziet zo’n werkomgeving er dan uit? Hoe moeten organisaties dat doen? Ik ben oprecht nieuwsgierig. Hoe leuk is het dan dat wij vanaf september onderzoek doen naar welke aspecten van een nieuw werkplekconcept van een financiële dienstverlener bijdragen aan het geluk van IT-medewerkers. En het interessante is, als het verband bestaat, gaan we erachter komen. Wordt vervolgd dus!


Deze blog verscheen eerder op Facto Online d.d. 27 augustus 2019.