Over Shign

Shign is een toonaangevend onderzoeksbedrijf. Wij helpen onze opdrachtgevers met het oplossen van inrichtingsvraagstukken ten aanzien van de huisvesting en bijbehorende dienstverlening. Dat doen we door wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar de invloed van de werkomgeving op het geluk en de gezondheid van mensen en de belangrijkste prestatie-indicatoren van het bedrijf. Ons onderzoek stelt opdrachtgevers in staat om keuzes te maken en investeringen te doen die leiden tot “happy, healthy en productive buildings” die toegevoegde waarde hebben. Wij werken voor opdrachtgevers uit uiteenlopende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs, zorg, detailhandel en recreatie.
Mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar de invloed van omgevingen, om het onzichtbare zichtbaar te maken!
Dr. Herman Kok, CEO & founder Shign

Hoe

Wat moet je weten om te kunnen aansturen op een omgeving waarin mensen zich goed voelen en optimaal kunnen presteren? Hiertoe onderzoeken we hoe mensen de ruimte waarin ze zich bevinden ervaren. Vanuit holistisch perspectief weten we dat we omgevingskenmerken in samenhang waarnemen en alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden (Mari & Poggesi, 2013; Holahan, 1982; Bell, Fisher, & Loomis, 1978). Onze scope van onderzoek strekt zich daarom uit tot verschillende ruimtelijke kenmerken, en in het geval van serviceomgevingen ook kenmerken van personeel en serviceaanbod.


We beschikken over verschillende onderzoeksmethoden om bewijs te vergaren. Onderscheidend voor Shign is de zogenaamde dagboekmethodiek (experience sampling). Om de holistische reactie die mensen hebben op de ruimte te achterhalen verzamelen we real-time ervaringen van gebruikers in de ruimte op het moment dat ze er ook daadwerkelijk zijn. Hiervoor hebben we een eigen tooling ontwikkeld die volledig AVG-compliant is. En omdat de ruimtelijke omstandigheden constant veranderen en ook de stemming en activiteiten van de gebruikers, meten we de gebruikerservaring kort-cyclisch door de tijd heen.


Hiermee kunnen we, indien gewenst, al binnen enkele weken onze opdrachtgevers een haarzuiver inzicht geven in de effectiviteit en eventuele problemen van de ruimte en dienstverlening. Opdrachtgevers kunnen zo snel en heel gericht waar nodig interventies laten doorvoeren die zowel de effectiviteit als de efficiency van de huisvesting ten goede komen.

Workplace user experience - image on about shign page

Waarom

Werkplekken kunnen bevorderlijk zijn voor de gezondheid, het welzijn en de prestaties van werknemers. Er is een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat de positieve maar ook negatieve effecten van de omgeving op gebruikers bewijst. In 2017 verscheen hierover een overzichtsrapport van de The World Green Building Council, gebaseerd op meer dan 80 wetenschappelijke studies, waarin ze documenteert hoe duurzame, goed ontworpen gebouwen goed zijn voor het bedrijfsleven en voor mensen. We brengen deze kennis in de praktijk door de invloed van de omgeving op de mens te onderzoeken zodat opdrachtgevers op geweldige werkplekken kunnen aansturen die geluk, gezondheid en prestaties stimuleren.


Ruimte is je business of je business speelt zich af in de ruimte. Waar in jouw business de nadruk ook op ligt, er is altijd sprake van een wisselwerking tussen deze twee. Je kunt het niet los zien van elkaar. De detailhandel en de horeca weten dit heel goed en proberen een sfeer te creëren die een positieve klantervaring creëert en drie belangrijke kenmerken biedt: comfort, veiligheid en entertainment. Kotler (1973) definieerde dit als atmospherics, het bewuste ontwerp van ruimte om bepaalde effecten bij kopers te creëren om de koopkans te vergroten. Deze kenmerken zijn even belangrijk in de gezondheidszorg.


Duizenden jaren geleden werden Griekse tempels ontworpen om patiënten te omringen met natuur, muziek en kunst om de harmonie te herstellen en genezing te bevorderen. In de 19e eeuw sprak Florence Nightingale over het belang van natuurlijk licht, frisse lucht, voeding en geluidsbeheersing voor genezing, en zei dat zorgverleners "de patiënt in de best mogelijke conditie moeten brengen zodat de natuur kan handelen en genezing vindt plaats". Dat is de grondslag van de healing environment, een omgeving die zorgt voor een vermindering van stress en angst, wat op zijn beurt op vele manieren een positieve invloed heeft op ons lichaam (Huisman et al., 2012).


Probleem

Bedrijven geven miljoenen uit aan huisvesting en ondersteunende dienstverlening zonder goed de gevolgen daarvan te weten voor mensen en bedrijfsprestaties. Medewerkers kosten daarnaast een factor 20-30 meer dan huisvesting. Met miljoenen euro's in het spel, is het verstandig om dure ontwerpfouten te vermijden. Dan biedt evidence-based design (EBD) uitkomst. EBD is het proces waarbij beslissingen over de gebouwde omgeving worden gebaseerd op betrouwbaar onderzoek (ofwel de beste beschikbare informatie), voor een zo goed mogelijk resultaat. EBD gaat uit van onderbouwing én evaluatie, omdat het leidt tot beter functionerende omgevingen, en daarmee minder verspilling. Immers, als je weet wat werkt, kun je weghalen wat niet werkt.


Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met ons onderzoek dragen wij bij aan effectieve omgevingen vanuit het perspectief van de medewerker en de opdrachtgever. Maar we handelen ook vanuit een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Effectieve omgevingen maken zo min mogelijk gebruik van schaarse hulpbronnen (o.a. geld en materialen) die er niet toe doen en daarom eigenlijk onzinnig of belastend zijn om te gebruiken. Dit komt natuurlijk de winst van het bedrijf ten goede, maar veel groter is de impact op het milieu. Wie op het kleine let, doet goed voor het grote geheel!

Bezoekersadres

Sint Annastraat 175

6524 EV Nijmegen

The Netherlands

+31 (0)6 5383 2041

Ons team

PipChief Happiness Officer
Word jij onze nieuwe ...Reporting Analyst?

Partners en opdrachtgevers