Privacyverklaring Shign

Shign verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Shign, jij meedoet aan een onderzoek, of omdat je de site bezoekt voor informatie. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij verplicht om jou te informeren over welke gegevens er worden verwerkt, door wie, waarom, en hoe lang. Ook zullen wij je wijzen op de rechten die je hebt als betrokkene. Wij doen dit via deze privacyverklaring.

Gegevens als bezoeker van de site

Als je deze site bezoekt, verwerken wij slechts heel beperkt gegevens.

Invullen van formulier 

Op onze site staat een contact formulier. Indien je deze invult verwerken wij de gegevens die je zelf hebt ingevuld, zoals naam, adres, telefoonnummer of emailadres.

Cookies 

Voor de cookies is reeds een banner langsgekomen die al dan niet voor akkoord is aangeklikt. Als je dit hebt geweigerd dan verwerken wij geen persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld jouw surfgedrag op internet. Voor de cookies (functionele cookies) die nodig zijn om de site beter te laten werken worden geen persoonsgegevens verwerkt. Voor de analyse cookies, bestemd voor het analyseren aantallen clicks etc, gebruiken wij Google Analytics, verwerken wij uitsluitend die gegevens die daarvoor van belang zijn. Via Google Analytics krijgen wij geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag op de site. Hoe Google Analytics gebruik maakt van jouw gegevens verwijzen we graag naar de site van Google Analytics.

Social Media Button

Wij hebben buttons op de site voor het gebruik van social media of een doorverwijzing. Zodra je op deze buttons klikt worden door het betreffende social medium een code aangeleverd, waar wij geen invloed op hebben. Ook hiervoor verwijzen wij naar de privacyverklaringen van de betreffende platforms. Lees de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Zij worden pas actief als je erop klikt.

Gegevens als deelnemer aan een onderzoek

Als je je aanmeldt als deelnemer aan een onderzoek van Shign, dan worden er een aantal gegevens gevraagd. Dit doen wij op basis van de overeenkomst die we met je sluiten zodra jij meedoet. Het zal van het onderzoek afhangen welke gegevens worden gevraagd. Wij vragen bij aanvang van het onderzoek toestemming van jou om deze gegevens te verwerken. In principe gebeurt dit anoniem en zijn de gegevens niet naar jou persoonlijk terug te leiden. Een belangrijk onderdeel is echter wel de locatie waar de gegevens door jou worden ingevuld. Het is immers een onderzoek dat zich richt op een gebouw omgeving. Dit is een momentopname en het is ons bekend welk moment dit is. Het zou in een voorkomend geval kunnen gebeuren dat dit je vaste werkplek is. Alleen in deze situatie kunnen de ingevulde gegevens enigszins te herleiden zijn, niet door ons, maar wellicht door de opdrachtgever.

Verstrekking aan derden?

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of een overeenkomst tot medeverantwoordelijkheid dan wel een geheimhoudingsovereenkomst om op deze wijze te bewerkstelligen dat ook deze derden vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. Dit zijn onder meer, accountants, de belastingdienst, verzekeraars, (juridisch) adviseurs, hosting partijen, etc. maar meer in het bijzonder de opdrachtgevers voor wie wij een onderzoek verrichten. Wij zullen met de opdrachtgever separate afspraken maken over de verwerkte gegevens.

Buiten Nederland?

Wij hebben geen intenties om jouw gegevens buiten Nederland te verwerken.

Bewaren van gegevens

Shign zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wij deze weer gaan gebruiken voor een eigen onderzoek.  Dan worden de gegevens nog verder geanonimiseerd en worden locatiegegevens verwijderd. Shign zal wel tenminste 7 jaar haar administratie dienen te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, op beperking van verwerking, gegevensoverdracht of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar : hello@shign.nl of naar:

Dr. Herman Kok
CEO & Founder
herman.kok@shign.nl

Om te verzekeren dat het verzoek tot door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen ( maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers, het paspoortnummer en BSN-nummer zwart). Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen 4 weken op jouw verzoek.

Hiernaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van de verklaring

Wij kunnen soms deze verklaringen van tijd tot tijd wijzigen, waardoor wij je aanraden regelmatig deze verklaring door te nemen.

Contactgegevens Shign

Shign BV
Sint Annastraat 175
6524 EV Nijmegen

www.shign.nl
hello@shign.nl

Nijmegen, versie november 2019